Privacyverklaring

 

ESTAhome houdt zich aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent o.a. dat al je gegevens vertrouwelijk en beveiligd worden opgeslagen op een beveiligde server. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er op toe dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en je privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. 

 

Disclaimer 

 

De Website www.estahome.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van The Design Department b.v.. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van The Design Department b.v. de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

 

De inhoud van deze Website en andere uitingen van The Design Department b.v. op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op www.estahome.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of fouten bevat. The Design Department b.v. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, voortkomend uit mogelijke foutieve informatie. The Design Department b.v. ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.
De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. The Design Department b.v. behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.